Typy sopek

Bahenní sopky

Fotky: Bahenní sopky (Yellowstone), zdroj: wikipedia.org Bahenní sopky (angl. mud volcano) je termín kterým se označuje vyvrhování kapalin nebo plynný na zemský povrch. Existuje několik rozdílných procesů, které mohou mít za následek vznik bahenní sopky. Tyto útvary jsou velmi často spojeny se subdukčními zónami. V zásadě se jedná o proces, kdy se horká... [Více informací]

Štítová sopka

Fotky: Štítová sopka (Mauna Kea, Havaj), zdroj: wikipedia.org Štítové sopky mají velmi charakteristický tvar. Mají zpravidla kruhový tvar, na okrajích jsou pak vyvýšené hrany. Jejich profil je v porovnání s vulkány nebo stratovulkány velmi nízký. Tvar, jaký má štítová sopka, je způsobený vysoce tekutou lávou, která se dostává na povrch. Tato... [Více informací]

Subglaciální sopky

Fotky: Subglaciální sopky, zdroj: wikipedia.org Subglaciální sopky nebo také ledovcové sopky je specifická forma sopky. Odlišnost spočívá především v projevech sopečné činnosti, a v tom, jak probíhají erupce těchto sopek. Subglaciální sopky jsou z větší části nebo kompletně pokryty ledovcem. Nejčastěji se tyto sopky vyskytují na Islandu nebo... [Více informací]

Podmořské sopky

Fotky: Podmořské sopky, zdroj: wikipedia.org Podmořské sopky vznikají v trhlinách v zemské kůře na mořském dně. Odhaduje se, že 75% magmatu, které se každý rok dostane na zemský povrch, vyprodukují právě podmořské sopky. Drtivá většina pomořských sopek se nachází v blízkosti oblastí, kde dochází ke styku dvou zemských desek. Tedy na místech,... [Více informací]