Štítová sopka

Fotky: Štítová sopka (Mauna Kea, Havaj)

Fotky: Štítová sopka (Mauna Kea, Havaj), zdroj: wikipedia.org

Štítové sopky mají velmi charakteristický tvar. Mají zpravidla kruhový tvar, na okrajích jsou pak vyvýšené hrany. Jejich profil je v porovnání s vulkány nebo stratovulkány velmi nízký. Tvar, jaký má štítová sopka, je způsobený vysoce tekutou lávou, která se dostává na povrch. Tato láva se dostane do větší vzdálenosti než při explozivních erupcích jiných typů sopek.

Za posledních 10 000 let je známo 1511 aktivních sopek. 164 z nich jsou štítové sopky. Tyto sopky ale na rozdíl od vulkánů bávají zpravidla aktivní po velmi dlouhou dobu a řadí se tak mezi vůbec nejaktivnější sopky na Zemi. Typickým příkladem takové štítové sopky je Kilauea či Mauna Loa na Havajských ostrovech.

Geologie štítových sopek

Štítové sopky jsou společně s vulkány a stratovulkány nejčastějším typem sopek. Zatímco pro vulkány a stratovulkány je charakteristický kuželový tvar, štítové sopky se výrazně odlišují. Většinou mají štítové sopky výrazně kruhový tvar. V některých případech se ale láva vylévá z dlouhé praskliny, namísto centrálního otvoru. Tím pak vznikají specifické čedičové plošiny. Najdeme je nejčastěji na Islandu, v Oregonu nebo v Idahu.

Štítové sopky jsou velmi často rozsáhlé souměrné útvary. Vznikají z materiálu, která je vyvrhován z centrální kaldery nebo kráteru. Láva se rovnoměrně rozlévá do všech stran. Pro tyto sopky je také obvyklý „havajský“ typ erupce.

Láva, kterou produkují štítové sopky je velmi viskózní. Má také vysokou schopnost pohybovat se. Během pohybu lávy dochází k jejímu chladnutí a postupnému snižování rychlosti pohybu. Výška štítové sopky zpravidla dosahuje pouze 1/20 jejich průměru. To je velký rozdíl proti vulkánům a stratovulkánům, které velmi často bývají i několik tisíc metrů vysoké.

Havajské štítové sopky

Štítové sopky najdeme především na Havaji. Jsou tvořeny velkým množstvím materiálu. Jedná se o tisíce kilometrů krychlových sopečného materiálu

Islandské štítové sopky

Islandské štítové sopky se od těch Havajských liší především v množství vyvrženého materiálu. Zatímco u těch Havajských se jedná o tisíce kilometrů krychlových, Islandské sopky jsou mnohem menší. Řádově se jedná jen o 15 kilometrů krychlových sopečného materiálu.

Galapážské štítové sopky

Tyto sopky jsou poměrně specifické a od Islandských a Havajských se liší především v tom, že mají příkřejší svahy (sklon je až 10°). Na vrcholku se pak nachází velké a velice hluboké kaldery.

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: