Sopka Etna

  • Jméno sopky: Etna
  • Země: Itálie (Evropa)
  • Výška sopky: 3 329 m nad mořem
  • Poslední aktivita (erupce): 2011
Fotky: Sopka Etna (Itálie)

Fotky: Sopka Etna (Itálie), zdroj: wikipedia.org

Sopka Etna je aktivní stratovulkán na východním pobřeží Sicílie. Sopka Etna se nachází poblíž Messina a Katani. Je to nejvyšší aktivní sopka v Evropě. Její vrchol v současné době dosahuje výšky 3 329 m. Její výška se ale průběžně mění s jednotlivými erupcemi. V současné době je o 21 metrů vyšší, než byla v roce 1981. Sopka Etna je nejenom nejvyšší sopka, současně je to nejvyšší hora v Itálii na jih od Alp.

Aktivita sopky Etna patří také mezi nejlépe dokumentované. Díky dlouhému historickému osídlení Itálie má sopka Etna svoje místo i v nejstarší řecké nebo římské mytologii.

Tato sopka je téměř neustále aktivní. Řadí se mezi nejaktivnější sopky na celém světě. Riziko této sopky spočívá především v tom, že její úrodné svahy od pradávna přitahují zemědělce. Její svahy a blízké okolí jsou již po dlouhá století hustě osídleny.

Historie sopky Etna

Sopečná aktivita u sopky Etna poprvé proběhla pravděpodobně před půl miliónem let. Tehdy se tato sopka ještě nacházela pod hladinou moře u pobřeží Sicílie. Asi před 170 000 roky se začíná formovat podoba současného stratovulkánu. Na jeho vzniku se podílela celá řada masivních explozivních erupcí, které byly čas od času přerušené erupcemi, při kterých docházelo ke kolapsu hlavního kráteru a ke vzniku postranních kráterů. V období 35 – 15 000 let měla sopka Etna několik velmi silných explozivních erupcí, při kterých byly uvolněny velké pyroklastické oblaky, které zanechali rozsáhlé vrstvy ignimbritů. Popel z těchto erupcí byl zjištěn až v Římě, který je od sopky Etny vzdálený 800 km.

Před tisíci lety také došlo ke katastrofálnímu zřícení východní části sopky. Vytvořil se tak obrovský sesuv půdy, který je podobný sesuvu půdy u erupce sopky Mount St Helen v roce 1980. Pravděpodobně k tomu došlo 6000 let před naším letopočtem. Tento masivní sesuv půdy podle současných výzkumů způsobil silná tsunami. Jejich stopy byly nalezeny na mnoha místech ve středomoří.

Nejsilnější Erupce sopky Etna

Jednotlivé erupce sopky Etna nejsou vždy stejné. Někdy dochází k erupci na hlavním vrcholu, kde jsou v současné době 4 krátery. Jindy se erupce uskuteční v některém z postranních kráterů. Celkem má sopka Etna více než 300 kráterů nebo míst kde může docházet k erupcím.

Mezi nejznámější erupce této sopky se řadí především tyto:

  • V roce 396 př.nl zmařila erupce sopky Etna snahy Kartága o obsazení Syrakus během druhé Sicilské války.
  • Velmi silná erupce také byla v roce 122 př. n. l. Kdy byla poškozena velká část města Katani
  • 11. března 1669 začala asi nejsilnější erupce v novodobé historii. Během této erupce bylo zničeno asi 10 vesnic na svazích sopky. O pět týdnů později, 15. dubna, pak proud lávy prorazil hradby města Katani. Počty obětí této erupce se odhadují na 15 – 20 tisíc.
  • Poslední silná erupce proběhla v roce 1928

Rubrika: Sopky světa Odkazy: , , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: