Kráter sopky

Fotky: Kráter sopky

Fotky: Kráter sopky, zdroj: wikipedia.org

Kráter sopky bývá často zaměňován s kalderou. Zatímco kaldera vzniká jako důsledek propadu nadloží do vyprázdněného magmatického krbu sopky, kráter má trochu jiný mechanismus vzniku. Dalším rozdílem mezi kalderou a kráterem je jejich velikost. Kaldera může běžně dosahovat průměru 5 – 10 kilometrů (u supervulkánů pak klidně i 100 a více kilometrů). Lráter sopky mívá zpravidla maximálně 1 km v průměru.

Kráter má obvykle typický kruhový tvar. Vzniká jako rozšíření sopečného kuželu při erupci sopky. Většina sopek má klasický kónický, kuželovitý tvar, a kráter se nachází uprostřed. Dále pak existují i postranní krátery, které můžeme najít na úbočích sopky. Jen velmi málo sopek má pouze jeden kráter. Mnohem častější je stav, kdy existuje jeden (nebo i více) hlavní kráter a celá řada postranních kráterů. Například sopka Etna, má kromě hlavního kráteru, více než 200 dalších, menších, postranních kráterů.

Některé sopečné krátery může vyplnit buď zcela nebo částečně déšť nebo voda pocházející z tání sněhu. Vznikají tak sopečná jezera.

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: