Magma

Fotky: Magma (roztavená hornina)

Fotky: Magma (roztavená hornina), zdroj: wikipedia.org

Magma je směs roztavené horniny, těkavých a pevných látek, které se nachází pod povrchem Země. (podle současných výzkumů je pravděpodobné, že se magma vyskytuje i na jiných planetách, nejenom tedy na Zemi). Magma také může obsahovat kromě roztavené horniny i krystaly nebo rozpuštěné plyny. Magma bývá obvykle shromážděno v tzv. magmatické komoře (resp. magmatický krb). Z této magmatické komory se pak uvolňuje prostřednictvím jedné (nebo více) sopek na zemský povrch.

Magma je komplexní směs kapalných látek o vysoké teplotě. Teploty magmatu se většinou pohybují v rozmezí 700°C až 1300°C. Existují ale i výjimky, jako velmi vzácný karbonit, který taje již při 600°C, nebo naopak komatit který může mít teplotu až 1600°C.

Prostředí, ve kterém magma vzniká a konkrétní složení magmatu, spolu velmi úzce souvisí. Magma můžeme najít na mnoha místech naší planety. Magma se chová jako kapalina, vzniká za vysokých teplot, v prostředí s vysokým tlakem, pouze několik málo kilometrů od zemského povrchu. Vznik magma – tedy tání pevné skály, ze které se tvoří magma, je řízen třemi fyzikálními parametry:  jeho teplotu, tlakem a složením.

Magma vzniká uvnitř zemského pláště a kůry. Magma následně stoupá směrem k zemskému povrchu. Zde se pak hromadí v tzv. “magmatických komorách”. Magma může zůstat v komoře, dokud nevychladne a nezkrystalizuje. Nebo dokud nedojde k jeho uvolnění na zemský povrch prostřednictvím erupce sopky.

Při sopečné erupci, je magma, které opustí podzemní magmatický krb, označováno jako láva. Lidé si často pletou, co je magma, a co je láva. Dokud je roztavená hornina uvnitř země, označuje se jako magma. Jakmile se dostane na zemský povrch, označuje se jako láva. Jedná se ale stále o stejný materiál.

I když existuje několik různých typů magmatu, u většiny je převažujícím prvkem oxid křemičitý (tj. sloučenina křemíku a kyslíku). Magma také obsahuje plyny, které expandují, zatímco magma stoupá. Magma, které má vysoký obsah křemíku, absorbuje plyny a tím se snižuje jeho schopnost proudit. Naopak magma, které obsahuje menší podíl oxidu křemíku, teče velmi snadno a podílí se především na vzniku štítových sopek.

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: