Tefra

Fotky: Tefra (Island)

Fotky: Tefra (Island), zdroj: wikipedia.org

Tefra (anglicky tephra) je označení pro sopečný materiál pyroklastického charakteru. V odborné literatuře se pak mimo pojmu tefra můžeme setkat i s termíny sopečný tuf nebo pyroklastické horniny. Od klasických magmatických hornin se tefra odlišuje především způsobem vzniku. Jedná se o částice sopečných hornin vyvržené při erupci sopky do atmosféry (nebo do moře u podmořských sopek), které se následně usazují v širokém okolí sopky. Spíše než o magmatické horniny se tak jedná o usazeniny, tedy sedimentární horniny.

Existuje několik různých typů sopečné tefry. Jednotlivé typy tefry se liší především velikostí částic. Rozlišujeme tak sopečný popel nebo například sopečné bomby. Sopečná tefra se může při erupci sopky objevit i ve velmi vzdálených oblastech. Například při výbuchu supervulkánu Yellowstone v americkém státě Wyoming před 650 000 roky se našli vrstvy sopečné tefry, až ve velmi vzdálené Louisianě.

Klasifikace sopečné tefry

  • vulkanické bloky a balvany = nad 250 mm
  • vulkanické kameny a bomby = 250 – 50 mm
  • lapilli = 50 – 2 mm
  • vulkanický písek = 2 – 0,05 mm
  • vulkanický popel = 0,05 – 0,005 mm
  • velmi jemný vulkanický popel = pod 0,005 mm

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: