Subglaciální sopky

Fotky: Subglaciální sopky

Fotky: Subglaciální sopky, zdroj: wikipedia.org

Subglaciální sopky nebo také ledovcové sopky je specifická forma sopky. Odlišnost spočívá především v projevech sopečné činnosti, a v tom, jak probíhají erupce těchto sopek. Subglaciální sopky jsou z větší části nebo kompletně pokryty ledovcem. Nejčastěji se tyto sopky vyskytují na Islandu nebo v Antarktidě. Mnoho již neaktivních sopek tohoto typu můžeme najít i v Kanadě.

Subglaciální sopky způsobují záplavy

Při erupci ledovcové sopky dochází k tomu, že uvolňované teplo roztaví ledový příkrov. Voda také rychle ochlazuje lávu, které vytéká ze sopky. V tomto je tedy subglaciální sopka hodně podobná tomu, jak se chová podmořská sopka.

Riziko spojené se subglaciálními sopkami je dvojí. Tyto sopky mají velmi často kráter nebo kalderu vyplněnou ledem. V případě sopky Katla na Islandu, která má kráter s průměrem 10 km, tak obsahuje až 70 km krychlových ledu. Při erupci se tato obrovská masa ledu během velmi krátké doby roztaví, a změní se na vodu, nebo na vodní páru. Roztátá voda pak může způsobit rozsáhlé záplavy.

Při erupci jiné sopky na Islandu, Grímsvötn v listopadu 1996 došlo také k rozsáhlým záplavám. Sopka  Grímsvötn je pokryta ledovcem Vatnajökull. Při erupci Grímsvötn bylo záplavami postiženo území o rozloze 270 kilometrů čtverečních. Byla tak zničena nebo vážně poškozena celá řad mostů

Ohrožení pro leteckou dopravu

Vodní pára se pak spolupodílí na vzniku rozsáhlého sopečného mraku. To byl i případ islandské sopky Eyjafjallajökull v roce 2010.

Hlavní problém spočívá v tom, že sopečná tefra je relativně velmi lehká. Pokud dojde k erupci sopky, která je pokryta ledovcem, led se velmi rychle roztaví. Tím, jak se taví led se, ale zároveň ochlazuje sopečné magma a láva. Vzniká sopečný prach a popel, tefra.  Vodní pára, která vzniká při kontraktu žhavé lávy a ledu se rychle uvolňuje.

Výsledkem pak může být gigantický mrak, který může dosahovat až do nejvyšších vrstev atmosféry. Než dojde k rozptýlení tohoto mraku, může uběhnout i několik týdnů nebo dokonce měsíců. Sopečný popel a prach pak ohrožuje především leteckou dopravu. Za celou historii letectví je zdokumentováno více, než 70 případů kdy došlo k havárii nebo k poškození letadla, jako důsledek sopečné erupce.

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: