Sopka Pinatubo

  • Jméno sopky: Pinatubo (Mount Pinatubo)
  • Země: ostrov Luzon, Filipíny
  • Výška sopky: 1 485 m nad mořem (1745 m před erupcí 1991)
  • Poslední aktivita (erupce): 1991
Fotky: Sopka Pinatubo (Filipíny)

Fotky: Sopka Pinatubo (Filipíny), zdroj: wikipedia.org

Sopka Pinatubo (anglicky Mount Pinatubo) je aktivní stratovulkán na ostrově Luzon na Filipínách. Tento ostrov je pokrytý hustým lesním porostem a žije na něm několik tisíc původních obyvatel. 15. června 1991 proběhla u sopky Pinatubo největší sopečná erupce 20 století. Podle indexu sopečné výbušnosti (VEI) se jednalo o stupeň 6 (pro srovnání erupce sopky St. Helens v roce 1980 měla stupeň 5 a erupce sopky Eyjafjallajökull na Islandu v roce 2010 měla stupeň 4). Pozůstatkem tohoto výbuchu je kaldera s průměrem 2,5 kilometru. Během výbuchu se také snížila výška sopky. Ta byla do té doby 1780 m. Během erupce se ale posledních 300 metrů propadlo do vrcholové kaldery. V současné době je kaldera sopky vyplněna jezerem.

Následky erupce z roku 1991 byly katastrofální. Jednalo se o erupci piliniovského typu. Sopka Pinatubo během erupce vyvrhla přibližně 10 – 16 km3 materiálu do atmosféry a do svého okolí. Výška sopečného oblaku dosahovala až do nejvyšších vrstev atmosféry, až do výšky 40 km. Díky tomu, že se erupci povedlo poměrně přesně předpovědět, bylo evakuováno několik desítek tisíc lidí z okolních oblastí. I tak si ale výbuch sopky Pinatubo vyžádal více než 800 lidských životů. Bez včasného varování by ale ztráty na životech byly několikanásobně vyšší. Během erupce bylo také zničeno několik tisíc domů a dalších budov, a byla značně poškozena velká část ostrova. Částice sopečného prachu a popela z této erupce byly zaznamenány téměř na celém světě. Odhaduje se také, že výbuch sopky Pinatubo ovlivnil i globální klima po následující 2 – 3 roky a vedl k mírnému poklesu globální teploty o cca 0,5°C (tzv. sopečná zima). Celkem se uvolnilo asi 10 km3 magmatu a více než 20 milionů tun SO2

Po této velké erupci pokračovala aktivita sopky ještě nějakou dobu, ale už s mnohem menší intenzitou až do srpna 1991. Další aktivita sopky se projevila v následujícím roce – v červenci 1992. Vulkanologové se obávali další velké erupce a došlo opět k evakuaci mnoha lidí. Nicméně k erupci nedošlo a sopka je od té doby klidná. Poslední známá aktivita sopky Pinatubo je z 26. července 2011, kdy došlo k zemětřesení o síle 5,9 Richterovy stupnice v blízkosti sopky Pinatubo. Žádné velké škody nebo oběti ale nebyly hlášeny.

Kaldera sopky, která vznikla po erupci v roce 1991, je v současné době vyplněná jezerem. Toto jezero je velmi horké a kyselé. pH vody v jezeře dosahuje hodnoty 2 (tj. silně kyselé) a teplota vody běžně dosahuje až 40°C. Při srážkách dochází k ochlazení vody a naředění na teplotu 26°C a zvýšení pH na 5,5 v roce 2003. Filipínská vláda také v obavách z nestability stěn kráteru přikročila ke kontrolovanému “vypouštění” tohoto sopečného jezera (při samovolném protržení by následný příval vody mohl ohrozit desítky tisíc lidí). Došlo tak k „vypuštění” cca 1/4 objemu jezera.

Rubrika: Sopky světa Odkazy: , , , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: