Vulkanologie

Fotky: Vulkanologie (sopka Vesuv)

Fotky: Vulkanologie (sopka Vesuv), zdroj: wikipedia.org

Vulkanologie je vědní obor, který se zabývá studiem sopek, lávy, magma a také všech geologických, geofyzikálních a geochemických jevů. Název Vulkanologie je odvozen od latinského termínu Vulcan. (Vulcan byl starověký římský bůh ohně).

Vulkanolog je pak osoba (vědec), který studuje vznik sopek, a jejich současné a historické erupce. Vulkanologové velmi často navštěvují sopky, především ty aktivní a pozorují sopečné erupce. Také sbírají vzorky sopečných hornin. Vulkanologie se také zaměřuje na předpovídání sopečných erupcí. V současné době ale neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak předpovědět erupci sopky. Je to podobné jako předpovídání zemětřesení. I zde může existovat celá řada indicií, které indikují blížící se zemětřesení. V mnoha případech, ale tyto indicie úplně chybí, a erupce sopky přijde nečekaně.

Historie Vulkanologie

Vulkanologie má bohatou historii. Nejstarší záznam sopečné erupce je datovaný 7000 let před naším letopočtem. Pochází z neolitického sídliště na místě dnešní Anatolie v Turecku. Tento obraz byl interpretován, jako zobrazení erupce sopky. Zobrazená sopka může být Hasan Dag, nebo jeho menší soused, Melendiz Dag.

Prvního pokusu, o vědecké vysvětlení sopek, se ujal řecký filosof Empedoklés (490-430 př.nl). Ten rozdělil svět na 4 základní živly: Země, vzduch, oheň a voda. Sopky pak filosof Empedoklés označoval jako “elementární oheň”. Jiný starověký filosof, Aristoteles je považoval za podzemní oheň, jako výsledek „… tření větru, když se řítí do úzkých chodeb.”

Naopak křesťanský svět vysvětlil sopky, jako dílo Satana, nebo Boží hněv. Později Jezuita Athanasius Kircher (1602-1680) navštívil kráter sopky Vesuv a vysvětloval sopky, jako ústí centrálního ohně v zemi, který je způsobený spalováním síry, asfaltu a uhlí. Johannes Kepler zase vyslovil, že Bůh stvořil zemi ze tří vrstev: ohnivé hloubky, vrstva vody a vrstva vzduchu. Sopky pak podle Keplera byly vytvořeny v místech, kde sluneční paprsky probodly zemi.

Vulkanologie jako vědní obor

Vulkanologie se, jako vědní obor, začala formovat v 19 a 20 století. V současné době, se k monitorování sopek používají všechny dostupné nejmodernější technologie.

Používají se seismografy, rozmístěné v blízkosti sopečných oblastí, které sledují nárůsty seismické aktivity, především pak harmonické otřesy. Ty signalizují, že se magma uvnitř sopky dalo do pohybu.

Velmi často se k monitorování sopek používají i satelity. Ty umožňují velmi snadno sledovat velké plochy. Měří se šíření sopečného popela (jako v případě erupce Eyjafjallajökull v roce 2010), a dále pak emise SO2.

Další metody výzkumu, které využívá vulkanologie, jsou geofyzikální metody (elektrické, gravitační a magnetické měření). Nebo také sledování kolísání a náhlé změny v odporu, gravitační anomálie nebo magnetické anomálie. Všechny toto změny mohou indikovat vznik vulkanické aktivity.

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: , , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: