Bahenní sopky

Fotky: Bahenní sopky (Yellowstone)

Fotky: Bahenní sopky (Yellowstone), zdroj: wikipedia.org

Bahenní sopky (angl. mud volcano) je termín kterým se označuje vyvrhování kapalin nebo plynný na zemský povrch. Existuje několik rozdílných procesů, které mohou mít za následek vznik bahenní sopky. Tyto útvary jsou velmi často spojeny se subdukčními zónami. V zásadě se jedná o proces, kdy se horká voda ze zemského nitra mísí s bahnem a s jinými povrchovými usazeninami. Největší známé bahenní sopky mají až 10 kilometrů v průměru a výšku až 700 metrů. Obecně ale platí, že teploty, jakých dosahují bahenní sopky, se nedají s klasickými magmatickými sopkami vůbec srovnávat. Teploty horké vody jsou řádově mnohem nižší, než u magma či lávy.

Bahenní sopky také patří mezi významné producenty metanu. Až 86% plynů uvolněných z těchto sopek tvoří právě metan. V menším množství je pak zastoupen oxid uhličitý a oxidy dusíku.

V Evropě se nachází jen velmi málo bahenních sopek. Několik jich můžeme najít v Itálii v severní přední straně Apenin a na Sicílii. Další pak například v Karpatech v Rumunsku nebo na poloostrově Taman v Rusku.

Lidé si ale často pletou pravé bahenní sopky, s obecnými příznaky geotermální energie. Například národní park Yellowstone (viz foto sopky nahoře) v americkém státě Wyoming bývá někdy mylně považován za velkou bahenní sopku. To ale není pravda. Yellowstone je aktivní geotermální oblast. Magma se zde nachází velmi blízko povrchu země, a proto se na povrch uvolňuje značné množství horkých plynů. Nejedná se ale o skutečnou bahenní sopku. Yellowstone je kaldera gigantické sopky, která explodovala před 650 000 roky.

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: