Podmořská sopka

Magma

Fotky: Magma (roztavená hornina), zdroj: wikipedia.org Magma je směs roztavené horniny, těkavých a pevných látek, které se nachází pod povrchem Země. (podle současných výzkumů je pravděpodobné, že se magma vyskytuje i na jiných planetách, nejenom tedy na Zemi). Magma také může obsahovat kromě roztavené horniny i krystaly nebo rozpuštěné plyny. Magma... [Více informací]

Štítová sopka

Fotky: Štítová sopka (Mauna Kea, Havaj), zdroj: wikipedia.org Štítové sopky mají velmi charakteristický tvar. Mají zpravidla kruhový tvar, na okrajích jsou pak vyvýšené hrany. Jejich profil je v porovnání s vulkány nebo stratovulkány velmi nízký. Tvar, jaký má štítová sopka, je způsobený vysoce tekutou lávou, která se dostává na povrch. Tato... [Více informací]

Podmořské sopky

Fotky: Podmořské sopky, zdroj: wikipedia.org Podmořské sopky vznikají v trhlinách v zemské kůře na mořském dně. Odhaduje se, že 75% magmatu, které se každý rok dostane na zemský povrch, vyprodukují právě podmořské sopky. Drtivá většina pomořských sopek se nachází v blízkosti oblastí, kde dochází ke styku dvou zemských desek. Tedy na místech,... [Více informací]