Sopky v ČR

Vulkanologie

Fotky: Vulkanologie (sopka Vesuv), zdroj: wikipedia.org Vulkanologie je vědní obor, který se zabývá studiem sopek, lávy, magma a také všech geologických, geofyzikálních a geochemických jevů. Název Vulkanologie je odvozen od latinského termínu Vulcan. (Vulcan byl starověký římský bůh ohně). Vulkanolog je pak osoba (vědec), který studuje vznik sopek,... [Více informací]

Bahenní sopky

Fotky: Bahenní sopky (Yellowstone), zdroj: wikipedia.org Bahenní sopky (angl. mud volcano) je termín kterým se označuje vyvrhování kapalin nebo plynný na zemský povrch. Existuje několik rozdílných procesů, které mohou mít za následek vznik bahenní sopky. Tyto útvary jsou velmi často spojeny se subdukčními zónami. V zásadě se jedná o proces, kdy se horká... [Více informací]

VEI (Index sopečné výbušnosti)

Fotky: VEI (Index sopečné výbušnosti), zdroj: wikipedia.org Volcanic Explosivity Index (VEI) je stupnice, pomocí které se měří intenzita sopečných výbuchů (sopečných erupcí). Tento index zavedl Chris Newhall  v roce 1982, aby bylo možné klasifikovat sílu jednotlivých sopečných erupcí. Index sopečné výbušnosti, ale nehodnotí sílu erupce sopky.... [Více informací]