Vulkanologie

Sopečné bomby

Fotky: Sopečné bomby, zdroj: wikipedia.org Sopečná bomba je větší či menší kus roztavené horniny (tefra), která je vyvržena při explozivní erupci sopky. Sopečné bomby mohou být velmi nebezpečné pro široké okolí sopky. Je zaznamenána celá řada případů, kdy sopky vystřelovaly toto “bomby” až 20 kilometrů daleko. Sopečná bomba může... [Více informací]

Bahenní sopky

Fotky: Bahenní sopky (Yellowstone), zdroj: wikipedia.org Bahenní sopky (angl. mud volcano) je termín kterým se označuje vyvrhování kapalin nebo plynný na zemský povrch. Existuje několik rozdílných procesů, které mohou mít za následek vznik bahenní sopky. Tyto útvary jsou velmi často spojeny se subdukčními zónami. V zásadě se jedná o proces, kdy se horká... [Více informací]

Pyroklastický oblak

Fotky: Pyroklastický oblak (sopka Mayon,1984), zdroj: wikipedia.org Pyroklastický oblak (anglicky Pyroclastic flow) je žhavý sopečný oblak, který znamená jednu z vůbec největších hrozeb, jakou sopky představují pro své okolí. Jedná se o rychle se pohybující proud přehřátého plynu. Pyroklastický oblak může dosáhnout teploty asi 1000° C. Tento žhavý... [Více informací]

Tefra

Fotky: Tefra (Island), zdroj: wikipedia.org Tefra (anglicky tephra) je označení pro sopečný materiál pyroklastického charakteru. V odborné literatuře se pak mimo pojmu tefra můžeme setkat i s termíny sopečný tuf nebo pyroklastické horniny. Od klasických magmatických hornin se tefra odlišuje především způsobem vzniku. Jedná se o částice sopečných hornin... [Více informací]