Vulkanologie

Kráter sopky

Fotky: Kráter sopky, zdroj: wikipedia.org Kráter sopky bývá často zaměňován s kalderou. Zatímco kaldera vzniká jako důsledek propadu nadloží do vyprázdněného magmatického krbu sopky, kráter má trochu jiný mechanismus vzniku. Dalším rozdílem mezi kalderou a kráterem je jejich velikost. Kaldera může běžně dosahovat průměru 5 – 10 kilometrů... [Více informací]

Sopečná kaldera

Fotky: Sopečná kaldera (Kráterové jezero), zdroj: wikipedia.org Sopečná kaldera je rozsáhlý vulkanický útvar kruhového nebo eliptického tvaru. Rozpěry kaldery se mohou pohybovat v rozmezí 10 až 50 kilometrů. V některých případech (jedná se především o supervulkány) může mít kaldera průměr i více než 100 kilometrů. Kaldera vzniká jako pozůstatek... [Více informací]

Štítová sopka

Fotky: Štítová sopka (Mauna Kea, Havaj), zdroj: wikipedia.org Štítové sopky mají velmi charakteristický tvar. Mají zpravidla kruhový tvar, na okrajích jsou pak vyvýšené hrany. Jejich profil je v porovnání s vulkány nebo stratovulkány velmi nízký. Tvar, jaký má štítová sopka, je způsobený vysoce tekutou lávou, která se dostává na povrch. Tato... [Více informací]

Subglaciální sopky

Fotky: Subglaciální sopky, zdroj: wikipedia.org Subglaciální sopky nebo také ledovcové sopky je specifická forma sopky. Odlišnost spočívá především v projevech sopečné činnosti, a v tom, jak probíhají erupce těchto sopek. Subglaciální sopky jsou z větší části nebo kompletně pokryty ledovcem. Nejčastěji se tyto sopky vyskytují na Islandu nebo... [Více informací]