Sopky a jejich činnost

VEI (Index sopečné výbušnosti)

Fotky: VEI (Index sopečné výbušnosti), zdroj: wikipedia.org Volcanic Explosivity Index (VEI) je stupnice, pomocí které se měří intenzita sopečných výbuchů (sopečných erupcí). Tento index zavedl Chris Newhall  v roce 1982, aby bylo možné klasifikovat sílu jednotlivých sopečných erupcí. Index sopečné výbušnosti, ale nehodnotí sílu erupce sopky.... [Více informací]