Podmořské sopky

Fotky: Podmořské sopky

Fotky: Podmořské sopky, zdroj: wikipedia.org

Podmořské sopky vznikají v trhlinách v zemské kůře na mořském dně. Odhaduje se, že 75% magmatu, které se každý rok dostane na zemský povrch, vyprodukují právě podmořské sopky. Drtivá většina pomořských sopek se nachází v blízkosti oblastí, kde dochází ke styku dvou zemských desek. Tedy na místech, které jsou známé, jako pomořské „hřbety“. Většina podmořských sopek se nachází ve velkých hloubkách, jenom několik z nich je v mělkých vodách. Tyto sopky v mělkých vodách pak mohou při výbuchu chrlit sopečný materiál do atmosféry. Kolem podmořských sopek vzniká velmi bohatá biologická aktivita.

Podmořské sopky mají velmi specifické erupce. Například vysoká tepelná vodivost vody způsobuje to, že magma vychladne a ztuhne mnohem rychleji, než při pozemní erupci. Magma se tak velmi často mění na vulkanické sklo. Pokud dojde k sopečné erupci v hloubce alespoň 2200 metrů, kde je tlak vyšší než 218 atmosfér, tlak vody způsobí, že se voda nezačne vařit, ale přechází ihned do stavu superkritické tekutiny. Bez toho, že by začala voda vařit, jsou pak pomořské sopky jen obtížně rozeznatelné.

Zatímco pozemské sopky mají geologové a vulkanologové poměrně dobře prozkoumány, kolem těch podmořských panuje ještě celá řada nevyřešených otázek. Jedna z prvních podmořských sopek byla zaznamenána v roce 1650 v Egejském moři. Erupce této sopky měla na svědomí 70 lidských životů na blízkém ostrově Santorini.

Mnohé podmořské sopky se nachází poblíž podmořských hor. Tyto podmořské hory jsou pak ve skutečnosti velmi často vyhaslé sopky. Odhaduje se, že na mořském dně se nachází více než 30 000 podmořských hor (vyhaslých sopek). Většina se ale nachází ve velkých hloubkách, jen několik málo z nich má svůj vrchol jen několik stovek metrů pod hladinou.

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: