Sopky ve vesmíru

Fotky: Sopky ve vesmíru (Olympus Mons)

Fotky: Sopky ve vesmíru (Olympus Mons), zdroj: wikipedia.org

Sopky nebo obecně vulkanismus, byl doložen i na jiných planetách ve vesmíru. V současné době jsou známy sopky na Marsu, na Venuši nebo i sopky na Jupiterově měsíci Io. Sopečná činnost se tedy neomezuje pouze na planetu Zemi, ale zdá se, že se objevuje na kterékoliv planetě, která má pevnou kůru a roztavený (tekutý) plášť. Sopky jsou tak jasně viditelné i na jiných tělesech ve sluneční soustavě. Může se jednat buď o pozůstatky sopečné činnosti v podobě gigantických hor (např. Mons Olympus na Marsu), nebo byly pozorovány i aktivní projevy sopečné erupce mimo naši planetu (Jupiterům měsíc Io).

Sopky na Marsu

Sopečná činnost (nebo také vulkanismus) hrál velmi významnou roli v geologickém vývoji planety Mars. Na povrchu této planety bylo nalezeno mnoho stop po vulkanické činnosti, jako jsou rozsáhlé lávové proudy, obrovské sopečné pláně, nebo i největší známé sopky ve sluneční soustavě.

Na Marsu bylo do současnosti identifikováno nejméně 20 sopek. Jsou známé především dvě hlavní vulkanické oblasti v Tharsis Elysium Planitia. Známky vulkanismu byly nalezeny i na jižní polokouli Marsu, v oblasti Tyrrhena Patera.

Na Marsu se nachází i nejvyšší známá hora ve sluneční soustavě  – Olympus Mons. Je to sopka s opravdu gigantickými rozměry. Na výšku měří 27 kilometrů. Její základna má plochu, která je zhruba stejná, jako celá Francie. Na vrcholu Olympus Mons se nachází sopečná kaldera, která má průměr přibližně 80 kilometrů. Olympus Mons je obrovská štítová sopka. Podle některých pozorování se zdá, že Olympus Mons je stále vulkanicky aktivní.

Sopky na Venuši

Na povrchu planety Venuše můžeme pozorovat více sopek, než na jakékoliv jiné planetě v naší sluneční soustavě. Ačkoliv existuje celá řada nepřímých důkazů, že Venuše je i nadále vulkanicky aktivní, nebyly zatím nalezeny žádné přímé důkazy (v podobě aktivní sopečné erupce), na podporu tohoto tvrzení.

Na Venuši, kde nejsou žádné tektonické desky nebo mořská voda, se nacházejí především sopky štítového typu (na rozdíl od Země, kde převažují vulkány a stratovulkány). Takže na Venuši je možné najít sopky, které mají i několik stovek kilometrů v průměru, ale jsou relativně ploché s průměrnou výškou 1,5 km.

Sopky na Io

Vulkanickou činnost na povrchu Jupiterova měsíce Io, objevila v roce 1979 vesmírná sonda Voyager 1. Na fotografiích z této sondy, bylo objeveno více než 150 aktivních sopek. Předpokládá se ale, že celkem by sopek na Io mohlo být až 400. Io je tak po planetě Zemi a Venuši teprve třetí vesmírné těleso, kde byla spolehlivě prokázána sopečná aktivita (existují i sopky na Marsu, ale ty jsou převážně vyhaslé, nebo se vulkanickou aktivitu nepodařilo spolehlivě dokázat). Sopečnou činnost na Io vyvolávají slapové síly Jupiteru. Sopečné erupce vyvrhují lávu a plyny až do výšky 500 kilometrů nad povrch

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: ,

Diskuze

jindřiška napsal:

docela to ujde ale hledat to je nuda

jindřiška napsal:

docela to ujde ale hledat něco o americe docela nuda nemam pravdu

katarína napsal:

tak díky žádný dlouhý bla bla bla bla jako na wikipedii a já to snadno pochopim

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: