Magmatický krb

Fotky: Magmatický krb sopky

Fotky: Magmatický krb sopky, zdroj: wikipedia.org

Magmatický krb (angl. magma chamber) je velký podzemní prostor vyplněný roztavenou horninou (magma). Nachází se zpravidla 5 – 30 km pod vrcholem sopky. Roztavená hornina v magmatickém krbu, je obvykle pod velkým tlakem. Pokud vznikne nějaký způsob, jak se magma může dostat na povrch země, výsledkem je pak sopečný výbuch nebo erupce.

Magmatický krb je jen velmi obtížné odhalit. Většina těch známých se nachází blízko zemského povrchu, obvykle 1 – 10 km pod povrchem. To je z geologického hlediska stále velmi blízko pod povrchem země. Z lidského hlediska se ale jedná už o velmi velké hloubky. Identifikovat magmatický krb, který se nalézá více než 10 km pod zemí je i se současnou moderní technikou velmi těžké.

Pokud se magma nachází v magmatickém krbu delší dobu, materiály s nižší hustotou prvků stoupají vzhůru a naopak hustší materiály se drží ve spodní části magmatického krbu. Konkrétní chování závisí na teplotě tání jednotlivých materiálů ze kterých se magma v dané oblasti skládá.

Pokud dojde k explozivní erupci sopky, magmatický krb se během velmi krátké doby vyprázdní. To může následně vést ke zhroucení vrchní části sopky (kráteru). A ve výsledku ke vzniku sopečné kaldery.

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: , ,

Diskuze

Jindřich napsal:

Jak mohou vzniknout čedičové koule o průměru 1-2 metry?

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: