Stratovulkán

Fotky: Stratovulkán (Fudži, Japonsko)

Fotky: Stratovulkán (Fudži, Japonsko), zdroj: wikipedia.org

Stratovulkán je jedním z typů sopek. Jedná se o vysoký, kuželovitý vulkán, který se skládá z mnoha vrstev ztuhlé lávy, tefry, pemzy a sopečného popela. Stratovulkán je na rozdíl od vulkánu charakteristický strmým profilem. Pro stratovulkán jsou také typické pravidelné a explozivní erupce. Typickým příkladem sopky typu stratovulkán je například Vesuv (ten je známý tím že v roce 79 našeho letopočtu zničil antické město Pompeje a Herkuláneum).

Jak vzniká stratovulkán

Stratovulkány se běžně vyskytují především v oblastech subdukčních zón. Na hranici tektonických desek se vytváří řetězy takových sopek. Stratovulkány jsou obvykle velmi nebezpečné díky svým explozivním erupcím. Podobné erupce proběhly u sopky St Helens (v ČR známá jako “hora Svaté Heleny” v Americe) nebo u Mount Pinatubo. Magma uvnitř těchto sopek je zpravidla příliš tuhé na to aby dovolilo průběžný unik vznikajících sopečných plynů. V důsledku toho uvnitř stratovulkánu postupně narůstá vnitřní tlak. V určitou chvíli dojde k explozivnímu uvolnění nahromaděného tlaku.

Stratovulkány = nejnebezpečnější sopky

Stratovulkány mají od roku 1600 našeho letopočtu na svědomí více než 300 000 lidí na celé naší planetě. Exploze těchto sopek mají téměř vždy ničivé důsledky. Například Mount Pinatubo: sopka Pinatubo vybuchla 15. června 1991 a vychrlila popel do výšky 40 km. Během její exploze se uvolnily ohromné pyroklastické oblaky.  Stejně katastrofální byla i exploze stratovulkánu Vesuv v roce 76 našeho letopočtu. Vesuv je považován za jednu z nejnebezpečnějších sopek. Erupce, při které bylo zničeno římské město Pompeje a Herkuláneum si celkem vyžádala 10 – 25 tisíc obětí.

Stratovulkány a sopečné bomby

Pro sopky typu stratovulkán jsou také charakteristické sopečné bomby. Jedná se o označení kusů magmatické horniny, které mohou být od velikosti knihy až po velikost malého automobilu. Stratovulkány „vystřelují“ tyto kusy hornin během explozivní fáze erupce do širokého okolí (mohou být vystřeleny až 20 kilometrů daleko). Tyto sopečné bomby představují obrovské riziko pro stavby nebo lidi v blízkém okolí vybuchující sopky. Tyto bomby při nárazu neexplodují (jako vojenské bomby), ale díky své hmotnosti a vysoké rychlosti, jakou se pohybují, je energie uvolněná při jejich dopadu, srovnatelná s výbuchem konvenční bomby.

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: , , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: