Vulkanismus

Fotky: Vulkanismus (erupce sopky Pinatubo)

Fotky: Vulkanismus (erupce sopky Pinatubo), zdroj: wikipedia.org

Vulkanismus je obecný název pro jevy, které souvisí se sopkami a se sopečnou činností. Vulkanismus zahrnuje všechny jevy, které způsobuje magma v zemské kůře nebo v zemském plášti, jakož i všechny jevy, spojené s pronikáním magmatu na zemský povrch.

Vulkanické jevy

Magma ze zemského pláště stoupá vzhůru zemskou kůrou. V případě, že magma ze zemského pláště dosáhne zemského povrchu, chová se různě, v závislosti na viskozitě. Viskózní (husté) magma má na svědomí charakteristické explozivní erupce sopek. Naopak málo viskózní magma produkují sopky, pro které jsou charakteristické série erupcí, při kterých se na povrch dostává velké množství lávy. V některých případech, se magma může ochladit, aniž by dosáhlo zemského povrchu.

Co je příčinnou vulkanismu

Hlavní příčinnou vulkanismu je pohyb roztavené horniny v zemském plášti. Dále se na vzniku vulkanismu spolupodílí teplé konvekční proudy, a také gravitačními účinky změn na zemském povrchu (eroze, ukládání usazenin, dopady asteroidů a mnohé další. V neposlední řadě pak na vulkanismus má velký vliv i pohyb tektonických desek.

Vulkanismus a sopky

Sopky jsou místa, kde magma dosáhne zemského povrchu. Typ sopky závisí na typu erupce a také na tom, jaké magma je v dané oblasti produkováno (rozhodující je především obsah oxidů křemíku).

Vulkanismus a zemětřesení

Zemětřesení jsou obvykle spojeny s tektonickou aktivitou. Některá zemětřesení, ale vznikají jako důsledek sopečné činnosti. (i když v zásadě jsou oba druhy zemětřesení vyvolány stejnými silami).

Vulkanismus na jiných planetách

Vulkanismus a jeho projevy, nejsou specifické pouze pro planetu Zemi. Aktivní vulkanická činnost byla zaznamenána na planetě Venuši a také na Jupiterově měsíci Io. Existují i indicie, že na Marsu je (nebo alespoň určitě byla někdy v minulosti) vulkanická aktivita. Příkladem může být největší hora ve sluneční soustavě (a zároveň i největší známá sopka) Olympus Mons na Marsu (má výšku 27 kilometrů a zabírá stejnou rozlohu jako Francie).

Rubrika: Vulkanologie Odkazy: , ,

Diskuze

Ferda Mravenec napsal:

Odkud je tato sopka? Díky za každou odpověd..

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: