Sopka Kohala

  • Jméno sopky: Kohala
  • Země: Havajské ostrovy, USA (Tichomoří)
  • Výška sopky: 1670 m
  • Poslední aktivita (erupce): před 120 000 roky
Fotky: Sopka Kohala (Havajské ostrovy)

Fotky: Sopka Kohala (Havajské ostrovy), zdroj: wikipedia.org

Sopka Kohala je nejstarší z pěti sopek, které tvoří ostrov Havaj. Kohala je odhadem jeden milion let stará. Naposledy vybuchla před 120.000 roky. Kohala je poměrně malá (ve srovnání s největší sopkou Mauna Loa), zabírá plochu pouze 606 km čtverečních a její objem se odhaduje na 14 000 krychlových kilometrů horniny. Představuje tedy necelých 6% ostrova Havaj.

Sopka Kohala se od ostatních sopek na Havaji odlišuje. Díky jejímu stáří a době, která uběhla od poslední erupce, se na ní již projevuje silná eroze. Nemá tedy klasický tvar symetrického kuželu, jako ostatní sopky. Její tvar je spíše přirovnáván ke tvaru nohy. Podle výzkumů došlo asi před 120 000 roky k obrovskému sesuvu půdy, který zničil celé severovýchodní úbočí sopky.

Sopka Kohala je stará asi 1 milión roku. Nad mořskou hladinu se dostala přibližně před 500 000 roky. Nejaktivnější fáze jejího “života” probíhala přibližně před 300 000 roky. V současné době je už ale velmi těžké určit původní velikost a tvar sopky, současná podoba sopky je už velmi poznamenaná vlivem eroze a počasí. Odhaduje se ale, že sopka původně dosahovala minimálně dvojnásobné velikosti.

Sopka Kohala je tak stará, že zaznamenala i změnu polarity zemského magnetického pole, ke které došlo asi před 780 000 roky. Analýza lávových vrstev sopky ukázala, že část vrstev obsahuje částice orientované podle současného magnetického pólu a část je orientovaná opačně.

Předpokládá se, že sopka Kohala naposledy vybuchla před 120 000 roky. Existují ale vzorky, které připouští i možnost mnohem novější erupce, v době před 60 000 roky. To ale není spolehlivě prokázáno. Je možné, že se jedná o vzorky sopečného materiálu, které sem byly zaneseny z některé jiné havajské sopky (např. Mauna Loa).

V roce 2004 se uskutečnil výzkum, který na svazích sopky Kohala našel mořské fosilie. Odhaduje se, že sem byly zaneseny obrovskou vlnou tsunami. Na základě toho v jaké výšce byly fosilie nalezeny a jaká je míra poklesu sopky Kohala se odhaduje, že vlna tsunami byla opravdu obří. Nalezené fosilie totiž byly zaneseny do tehdejší nadmořské výšky 500 metrů. Vědci mají hypotézu, že tuto obrovskou tsunami způsobila nedaleká podmořská sopka. Pokud by došlo k opakování podobné “mega tsunami” ohrozilo by to velkou část lidské populace.

Další sopky na Havaji

Rubrika: Sopky světa Odkazy: , , , , ,

Diskuze

Přidejte svůj názor nebo reakci do diskuse: