Kráter sopky

Fotky: Kráter sopky

Fotky: Kráter sopky

Fotky: Kráter sopky, zdroj: wikipedia.org

Kráter sopky bývá často zaměňován s kalderou. Zatímco kaldera vzniká jako důsledek propadu nadloží do vyprázdněného magmatického krbu sopky, kráter má trochu jiný mechanismus vzniku. Dalším rozdílem mezi kalderou a kráterem je jejich velikost. Kaldera může běžně dosahovat průměru 5 – 10 kilometrů

Více informací o: Kráter sopky

Další fotky sopky: