Bahenní sopky

Fotky: Bahenní sopky (Yellowstone)

Fotky: Bahenní sopky (Yellowstone)

Fotky: Bahenní sopky (Yellowstone), zdroj: wikipedia.org

Bahenní sopky (angl. mud volcano) je termín kterým se označuje vyvrhování kapalin nebo plynný na zemský povrch. Existuje několik rozdílných procesů, které mohou mít za následek vznik bahenní sopky. Tyto útvary jsou velmi často spojeny se subdukčními zónami.

Více informací o: Bahenní sopky

Další fotky sopky: