Vulkanismus

Fotky: Vulkanismus (erupce sopky Pinatubo)

Fotky: Vulkanismus (erupce sopky Pinatubo)

Fotky: Vulkanismus (erupce sopky Pinatubo), zdroj: wikipedia.org

Vulkanismus je obecný název pro jevy, které souvisí se sopkami a se sopečnou činností. Vulkanismus zahrnuje všechny jevy, které způsobuje magma v zemské kůře nebo v zemském plášti, jakož i všechny jevy spojené s pronikáním magmatu na zemský povrch.

Více informací o: Vulkanismus

Další fotky sopky: