Tefra

Fotky: Tefra (Island)

Fotky: Tefra (Island)

Fotky: Tefra (Island), zdroj: wikipedia.org

Tefra (anglicky tephra) je označení pro sopečný materiál pyroklastického charakteru. V odborné literatuře se pak mimo pojmu tefra můžeme setkat i s termíny sopečný tuf nebo pyroklastické horniny. Od klasických magmatických hornin se tefra odlišuje především způsobem vzniku.

Více informací o: Tefra

Další fotky sopky: